PILATES

61izfayeqiL. SL1200

 

Sigui quina sigui la nostra edat. 

Sigui quin sigui el nostre estat de salut.

El subministrament d'oxigen a cadascuna de les nostres cèl·lules facilita una millora del funcionament de tots els nostres sistemes: nerviós, muscular, ossi, digestiu, hormonal, limfàtic, etc.

La coordinació entre el moviment i la respiració controlada optimitzen l'exercici i permet arribar a un alt grau de relaxació mental.

Això és Pilates, un mètode d'educació física altament especialitzat on intervenen tant el cos com la ment.

L'objectiu és assolir un òptim condicionament físic enfocat a millorar la flexibilitat, enfortir i equilibrar la musculatura i afavorir les articulacions.

Cada cos i cada ment són únics, i cada exercici de Pilates s'adapta a això.